Przeglądy budowlane Zielonka Przegląd, wołomiński Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.05-220 Rzezczypospolitej 5 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Zielonka. Przeglądy roczne Zielonka, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Zielonka, ekspertyzy Grzegorz Górka um@zielonka.pl um@zielonka.pl wołomiński 22 781-99-89

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Zielonka
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Zielonka
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Zielonka
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Zielonka
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Zielonka

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Zielonka
kontrole techniczne budynków Zielonka

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Zielonka Portal Zielonka Miasto Zielonka Przeglądy techniczne Zielonka Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku